خرید آنلاین بیمه شخص ثالث

منظور از ارزش اعیان، ارزش معاملاتی نمی‌باشد و صرفاً ارزش ساخت و بازسازی می‌باشد که با افزایش سن بنا کاهش می‌یابد.

فهرست