خرید آنلاین بیمه شخص ثالث

پرداخت خسارت بیمه آتش سوزی

قبل از وقوع حادثه چه باید کرد ؟ 

۱- اقدامات ایمنی  و توصیه های ایمنی ارائه شده توسط کارشناس بیمه را جدی بگیرید و در اجرای آنها کوشا باشید

۲- از صحت عملکرد کپسولهای آتش نشانی مطمین شوید

۳- به کارکنان خود نحوه عملکرد کپسولها و اصول ایمنی را آموزش دهید

۴- کپسولها را در محلی مناسب که در معرض دید و دسترس باشد نصب کنید.

۵- از اسناد حسابداری و فاکتورها پشتیبان تهیه کنید و در محلی دیگر نگهداری کنید ( اثبات میزان موجودی در صورت وقوع آتش سوزی با شماست )

۶- هرگونه تغییر در محل مورد بیمه که باعث افزایش تشدید خطر آتش سوزی گردد را به اطلاع شرکت بیمه برسانید .

۷- هرگونه تغییر در سرمایه بیمه شده در طول مدت بیمه را به شرکت بیمه اطلاع دهید .

در زمان آتش سوزی چه باید کرد ؟

۱- خونسردی خود را حفظ کنید

۲- با شماره ۱۲۵ تماس بگیرید و آتش سوزی را اطلاع دهید

۳- تمام تلاش خود را برای خاموش کردن آتش به کار ببرید

(هزینه های احتمالی که برای جلوگیری از توسعه آتش انجام شود توسط شرکت بیمه پرداخت میشود )

پس از آتش سوزی چه باید کرد ؟

۱-حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع وقوع حادثه را با تکمیل فرم اعلام خسارت به بیمه گر اطلاع دهید  .

۲- از محل حادثه عکس و فیلم تهیه کنید

۳-حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه , فهرست اشیاء نجات داده شده , محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال نمایید .

۴- برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه , کلیه اقدامات لازم را بعمل آورید .

۵- بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهید که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آن که تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

۶- ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه , فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه گر قرار دهید.

فهرست