خرید آنلاین بیمه شخص ثالث

نرخ های بیمه شخص ثالث

سواری پراید، پیکان، هیلمن، رنو۵، رنو۲۱، رنو سپند
سواری ۴ سیلندر به جز پراید، پیکان، هیلمن، رنو۵، رنو۲۱، رنو سپند
سواری شش سیلندر و بالاتر
خودرو های بارکش با ظرفیت حمل بار حداکثر ۱ تن
خودرو های بارکش با ظرفیت حمل بار بین ۱ تا ۳ تن
موتور سیکلت ها
فهرست