خرید آنلاین بیمه شخص ثالث

چرا بیمه – نماینده رسمی بیمه ایران

  • آغاز فعالیت : ۱۳۹۰
  • کد نمایندگی: ۲۰۴۸۴
  • درجه نمایندگی: یک
  • تحت نظارت: مجتمع خدمات بیمه ای تجارت نو
  • مجوز صدور: امتیاز صدور در کلیه رشته های بیمه ای
  • مجوز کارشناسی: امتیاز کارشناسی بیمه های اتومبیل بیمه مسئولیت ،بیمه آتشسوزی
  • مجوز رسیدگی به پرونده های خسارت: بیمه درمان تکمیلی
  • مشاور ‌ومجری بیمه ای چندین پروژه های ساختمانی ،شرکت ها ،کارخانه ها،بیمارستان‌ها، اماکن دولتی ،خصوصی و….
  • ساعات کار : شنبه تا چهار شنبه ۸:۳۰ الی ۱۷ پنجشنبه ها ۸:۳۰ الی ۱۴
فهرست