خرید آنلاین بیمه شخص ثالث

قانون بیمه کارگر و کارفرما

قانون بیمه کارگر و کارفرما را در چرا بیمه مطالعه کنید.

قوانین بیمه بین کارگر و کارفرما طوریست که هر کدام از طرفین قرارداد حقوقی نسبت به هم دارند.

این حق و حقوق ممکن است گاهی برایمان پیچیده باشد که ما در این مطلب از چرا بیمه به شفاف سازی این موارد می پردازیم.

پس در ادامه با بیمه ایران نمایندگی جامی همراه باشید.

قانون بیمه کارگر و کارفرما

قانون بیمه کارگر و کارفرما

حق بیمه کارگری درقانون بیمه کارگر و کارفرما ۱۴۰۰

مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار « کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه‌ کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند. »

با توجه به این‌که مسائل مربوط به حقوق کار و قانون بیمه کارگر و کارفرما با نظم عمومی کشور ارتباط دارد،

حتی اگر کارگر و کارفرما مخالف با آن قواعد توافق کنند،

در صورت شکایت کارگر، کلیه توافق‌های انجام شده ی قبلی از اعتبار خارج خواهد شد،

زیرا قانون‌گذار اجازۀ توافق مخالف با قوانین کار و قانون بیمه کارگر و کارفرما را نداده است.

حق بیمه نیز در قانون کار مورد توجه قرار گرفته است و از حقوق کارگر و از وظایف کارفرما می‌باشد.

بنابراین توافق مخالف با آن امکان‌پذیر نیست.

بنابراین حتی اگر کارگر قبول کند که کارفرما از بیمه نمودن ایشان خودداری نماید،

باز هم این توافق از نظر قانونی پذیرفته نیست و بر خلاف قانون بیمه کارگر و کارفرما است.

نحوه محاسبه حق بیمه کارگری ۱۴۰۰

حق بیمه ۳۰ درصد حقوق می‌باشد که از این ۳۰ درصد، ۲۳ درصد به‌عهدۀ کارفرما و ۷ درصد از آن به‌عهدۀ کارگر است.

محاسبه حق بیمه سال ۱۴۰۰ به این صورت خواهد بود.

مهلت پرداخت

مطابق با مادۀ ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و مستند در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،

مهلت قانونی تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است.

در کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، این مهلت تا دو ماه بعد خواهد بود.

تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان:

کارگران در مقابل کارفرمایان، دارای تعهداتی می باشند که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره شده است.

قانون بیمه کارگر و کارفرما

اجرای شخصی کار:

طبیعت و ماهیت خاصی که در روابط کار وجود دارد و نیز وجود قرارداد کار که

انجام کار از سوی کارگر قائم بر شخص محسوب می شود ایجاب می کند که،

کارگر کار مورد نظر را به طور شخصی انجام دهد.

ماده ۱ آیین نامه های انضباطی کار در کارگاه ها:

هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هر گونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه،

بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعـات، ضرر و زیان و… را فراهم کند، قصور نامیده می شود.

در نتیجه می توان گفت که این قصور که در نتیجه بی دقتی و عدم رعایت حسن انجام کار از سوی کارگر به وجود آمده است،

موجب شده که از سمت کارفرما در مراجع ذیصلاح قابل مطالبه و پیگیری باشد.

مراعات امانت:

در مورد مراعات امانت دو نکته رعایت امانت در اجرای کار و امانت داری نسبت به اشیایی که

به مناسبت کار در اختیار کارگر قرار می گیرد، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.

اجرای دستور های کارفرما:

عنوان “به درخواست” در ماده ۲ قانون کار، در بدو استخدام و شروع رابطه کارگری و کارفرمایی است و پس از آن کارگر در برابر دریافت مزد و حقوق،

باید تحت نظارت و مـدیریت شـخص کـارفـرما وظایف محوله خود را به درستی انجام دهد.

این رابطه ایجاب می کند که کارگر دستور های طرف مقابل را اجرا کند و این موضوع از تعهدات بارز کارگران به شمار می رود.

کارگر نه تنها باید دستور های شخص کارفرما را اجرا کند، بلکه در واحد‌ های بزرگ، کسانی نیز که در مقام مدیر قسمت یا سر کارگر و…

به کارگر نظارت دارند حق دارند در حدود صلاحیت خود به عنوان نماینده کارفرما به کارگر دستور دهند.

رعایت مقررات انضباطی کارگاه:

آئین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه ها متناسب با

شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه شده و پس از تایید واحد تعاون،

کار و رفاه اجتماعی محل توسط کمیته انضباط کار به مورد اجرا گذاشته می شود.

طبق مـاده ۲۷ قانون کار، دو دلیل عمده بیان شده برای اخراج کارگر یکی قصور در انجام وظایف محوله و

دیگری نقض آئین نامه های انضباطی کارگاه پس از تذکرات کتبی است.

تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران:

از جمله تعهداتی که کارفرمایان در مقابل کارگران دارند می توان به موارد زیر اشاره کرد.

قانون بیمه کارگر و کارفرما

پرداخت حق‌ السعی:

با توجه به ماهیت قرارداد کار و نیز بر اساس ماده های ۲ و ۳ قانون کار، قرارداد کار، عقـدی اسـت معـوض،

به همین دلیل نخستین تعهد کارفرما در قبال کارگران پرداخت عوض کار انجام شده به کارگران است.

طبق ماده ۳۴ قانون کار:

تمامی دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه مسکن،

خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می کنند را حق السعی می نامند.

رعایت شرایط کار:

از جمله تکالیفی که کارفرما در خصوص بحث شرایط کار از نظر قانون کار عهده دار است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • الزام رعایت ساعات کار، کارکرد شبانه روز (۸ ساعت) و رعایت ساعات کار مشاغل سخت و زیان بار (۶ ساعت) و هم چنین کار نوجوانان
  • با توجه به مواد ۵۹، ۶۰، ۶۱ و ۸۳، تکلیف به ارجاع ندادن کار اضافی به کارگر مگر با شرایط ذکر شده
  • بر اساس ماده ۷۵، الزام به رعایت ممنوعیت انجام کار های خطرناک، سخت و زیان بار و نـیز حمـل بار بیش از حد مجاز با دست
    و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و کارگران نوجوان.
  • طبق ماده ۷۶ و ۷۷، تکلیف به رعایت امکان استفاده از مرخصی بارداری و زایمان زنان کارگر و رعایت فرصت شیردهی آنها به کودکان.
  • طبق ماده ۷۹، ممنوعیت به کار‌گیری افراد کمتر از ١۵ سال.

پرداخت حق سنوات:

یکی دیگر از تعهدات کارفرماها پرداخت حق سنوات کارگران می باشد که این تعهد مربوط به زمانی است که قرارداد کار به نحوی پایان می یابد.

بیمه کارگران:

یکی از تکالیف پر اهمیت و حساس کارفرمایان بیمه کارگران است که قانون گذار به عهده آنها گذاشته است و بر اساس قانون تامین اجتماعی انجام می گیرد.

ماده ۱۴۸ قانون کار در این خصوص مقرر کرده است:

کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند و

در صورتی که از بیمه کردن کارگران خودداری نمایند علاوه بر تادیه تمامی حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم،

به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه خواهند شد.

پرداخت مطالبات معوقه کارگران در پایان کار:

با توجه به این که حقوق و مطالبات کارگر از دیون ممتاز محسوب می گردد و نیز تصریح قانونی ماده ۲۲ قانون کار،

در پایان کار تمامی مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد قانونی است به کارگر

و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

بر همین اساس حساسیت و اهمیت حقوق کارگر از منظر قانون گذار به قدری است که

در صورت فوت وراث کارگر می توانند مدعی مطالبات معوقه و کارفرما نیز محکوم به پرداخت می گردد.

تسلیم گواهی انجام کار:

با توجه به ماده ۱۸۷ قانون کار، کارفرمایان مکلف اند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر،

گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

تامین ایمنی کارگاه، ماشین آلات و وسایل حفظ سلامت کارگران:

کارفرمایان کارگاه های خانوادگی موظـف به رعـایت مقررات حفاظتی کارگاه و مسئول اجرای آن در راستای تامین سلامت کارگران و

جلوگیری از بروز خطرات ناشی از انجام کار و در هنگام کار هستند، و این وظیفه نه تنها رابطه با کارگاه، که نسبت به ملحقات آن جاری است.

قانون بیمه کارگر و کارفرما

نبود تبعیض و کار اجباری:

براساس بند چهارم اصل ۴۳ و بند ششم اصل ۲، اصل ۱۹، اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی کشور،

اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشـند

از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، ‌نژاد، زبان و سایر موارد مشابه، سبب امتیاز نخواهد بود.

همه افراد اعم از زن و مرد نیز یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر فرد حق دارد شغلی را که به آن مایل است

و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

کار اجباری: 

به رعایت آزادی شغل و اجبار نداشتن افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری را گویند.

اصل ۲۸ قانون اساسی:

طبق ماده ۶ قانون کار، کار اجباری تحت هر عنوانی ممنوع می باشد و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار اجباری صورت گرفته و جبران خسارت،

با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا

جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۷۲ قانون کار هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگیرند،

هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و به طور مشترک مسئول اجرت المثل خواهند بود مگر این که مسبب اقوی از مباشر باشد،

که در این صورت مسبب به طور شخصی مسئول است.

خرید آنلاین بیمه مسئولیت کارفرما در برابر کارکنان

برای سفارش آنلاین این بیمه فرم زیر را پر کرده و دکمه ی ارسال را بزنید نا کارشناسان چرا بیمه در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

آیا در مورد بیمه سوالی دارید؟

اگر در مورد بیمه نامه ها سوال دارید یا میخواهید بیمه نامه های خود را بصورت تلفنی از منزل خریداری کنید،

با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید تا کارشناسان چرا بیمه این خدمات را به شما ارائه کنند:

۷۳۶۸ ۶۶۸۴ ۲۱ ۹۸+

۶۳ ۰۴ ۵۸۵ ۹۱۲ ۹۸+

,
نوشتهٔ پیشین
سقف پوشش های بیمه آتش سوزی
نوشتهٔ بعدی
بیمه شکست ماشین آلات چیست

مطالب مرتبط

خرید آنلاین بیمه شخص ثالث

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست